Tarieven Kinderoppasdienst

EENVORMIG TARIEF VOOR HET
GEWEST KORTRIJK

 1. TARIEF: 4 euro per uur
 2.  MINIMUMTARIEF: 8 euro ook al duurt de prestatie maar 1 uur.
 3.  NACHTTARIEF: nà 24 uur 4 euro per uur – enkel na duidelijke
  afspraak met de verantwoordelijke en de kinderoppas!
 4. OVERNACHTING:
  * Vanaf 22 uur tot 8 uur ’s anderendaags na het ontbijt: 20 euro
  * Indien de kinderoppas ’s morgens opnieuw verantwoordelijk is
  * voor de kinderen begint een nieuwe prestatie.
 5. FEESTDAGEN:
  * Op feestdagen zoals bv Kerstmis, Nieuwjaar… één tarief:
  * 50 euro
 6. N.B.:
  * Indien de prestatie begint of eindigt op een half uur wordt een
  * half uur aangerekend mits het minimumtarief gerespecteerd
  * wordt.
  * Indien de prestatie tot na 22 uur of later duurt en de oppas niet
  * overnacht, moet de aanvrager de kinderoppas naar huis
  * begeleiden.
  * De weg naar huis terug na een prestatie wordt door de
  * verzekering gedekt.

Groeit met je mee!