TOEN GELUK NOG HEEL GEWOON WAS

DONDERDAG 18 APRIL 2024

Infonamiddag:
” TOEN GELUK NOG
HEEL GEWOON WAS”

Hoe het Vlaamse gezin in honderd jaar helemaal veranderde.
Vertellingen met ‘lichtbeelden’ door
DIRK MUSSCHOOT

Journalist en schrijver Dirk Musschoot vertelt aan de hand van persoonlijke verhalen en anekdotes over de sleutelmomenten in de gezinsgeschiedenis van de voorbije honderd jaren. Toen geluk nog heel gewoon was, heeft een hoog nostalgiegehalte, maar richt ook altijd de blik op de toekomst.
Het traditionele gezin met een vader, een moeder en kinderen is al lang niet meer de norm.
Van vaders wordt nu meer verwacht dan dat ze het geld binnenbrengen, hun krant lezen en de voeten onder de tafel schuiven en vrouwen werden mondige mama’s. De ontwikkeling van de techniek en de wetenschap heeft gezinnen in de voorbije honderd jaar enorm vooruitgeholpen en toch is een gezin runnen vandaag misschien complexer dan vroeger.

Deze infonamiddag gaat door op donderdag 18 april 2024 om
14 uur in CC het Spoor, Eilandstraat 6 te Harelbeke.
14.00 u:
onthaal met koffie en gebak
14.30 u: causerie door Dirk Musschoot

Inschrijven kan door storting van € 7 per persoon op rekening van
GOSA Harelbeke BE15 8538 5694 6330 tegen 12 april 2024
met vermelding van naam en aantal personen.

Je kan ook inschrijven via:
Monique Geldhof (Gosa) – tel: 056/32 96 26 –
monique.geldhof@telenet.be
Greta Verbrigghe (Okra) – tel: 056/71 91 58 –
greta.verbrigghe@telenet.be
Rosanne Mestdagh (Samana) – tel: 056/71 71 86 –
rosanne.mestdagh@skynet.be

Wij hopen jullie te mogen verwelkomen op deze boeiende namiddag.