DSCN1562

DSCN1562

Ook raamglazen konden we zien in de grafkapellen