Kinderoppasdienst

De KINDEROPPASDIENST is een vorm van dienstbetoon voor onze leden-gezinnen.
Ze biedt aan ouders met kinderen meer kans om samen eens ontspanning, om samen aan
activiteiten van de Gezinsbond of van andere verenigingen deel te nemen of om familiale verplichtingen na te komen.

De kinderoppassers zijn geen personeelsleden van de Gezinsbond.
Het zijn meestal studerende jongeren en dat brengt enkele
beperkingen met zich mee. Tijdens examenperiodes en overdag op schooldagen is het niet altijd mogelijk aan een vraag te voldoen. De dienst verzekert de oppas van je eigen kinderen. Indien er kinderen aanwezig zijn die geen deel uitmaken van het gezin, moet je de
coördinator vooraf verwittigen. Deze brengt de babysitter op de hoogte. Huishoudelijk werk en familiale taken (vb doktersbezoek) maken geen deel uit van de opdracht van de kinderoppas.

De kinderoppasdienst van Harelbeke-Stasegem werkt met een
online programma voor alle aanvragen. Mocht je daaromtrent
vragen hebben, kan je een kijkje nemen op de website van de Gezinsbond www.gezinsbond.be en je profiel bij “mijn gezinsbond” (bij gezin en lidmaatschap) nakijken en vervolledigen.

Als je een oppas nodig hebt ga je door naar kinderoppasdienst.

LET OP:  voortaan koop je digitale credits (deze vervangen de
vroegere verzekeringsbriefjes. De cash-betaling aan je babysitter blijft behouden.)

De aanvraag voor een babysit zal vlotter verlopen als jouw
registratie volledig afgerond is.
Meer info kan je vinden op www.gezinsbond.be/kinderoppas onder de rubriek veel gestelde vragen.

De VERZEKERINGSPOLIS afgesloten door de Gezinsbond dekt alle lichamelijke en stoffelijke schade, zowel voor de kinderoppas als voor de haar/hem toevertrouwde kinderen, alsook de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden.

VRAAG UW KINDEROPPAS TIJDIG AAN, MINSTENS 48 UUR OP VOORHAND.

De Gezinsbond en haar vertegenwoordigers kunnen niet persoonlijk
aansprakelijk gesteld worden voor schade die een oppas door zijn fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem kan overkomen. Bij een
schadegeval waarschuw je onmiddellijk de coördinator. De verzekering
die je afsluit met de aankoop van digitale credits, dekt de burgerlijke
aansprakelijkheid van de oppas en de kinderen en de materiële of
lichamelijke schade van de oppas tijdens en op weg naar de prestatie.

KOD VERANTWOORDELIJKEN:
Greta PERSYN-VERBRIGGHE,
Gaversstraat 82
tel. 056/71 91 58 (na 18.30 uur)
e-mail: greet.verbrigghe@scarlet.be

Groeit met je mee!