Tarieven Kinderoppasdienst

EENVORMIG TARIEF VOOR HET
GEWEST KORTRIJK

 1. TARIEF: 5 euro per uur
 2.  MINIMUMTARIEF: 10 euro ook al duurt de prestatie maar 1 uur.
 3.  NACHTTARIEF: nà 24 uur 5 euro per uur – enkel na duidelijke
  afspraak met de verantwoordelijke en de kinderoppas!
 4. OVERNACHTING:
  * Vanaf 22 uur tot 8 uur ’s anderendaags na het ontbijt: 25 euro
  * Indien de kinderoppas ’s morgens opnieuw verantwoordelijk is
  * voor de kinderen begint een nieuwe prestatie.
 5. VERZEKERING:
  * De verzekering is geldig door aanschaf van electronische credits
  * op de website www.kinderoppasdienst.be. De kostprijs van
  * 1 credit = 2 euro met een minimum aankoop van 5 credits.
 6. N.B.:
  * Indien de prestatie begint of eindigt op een half uur wordt een
  * half uur aangerekend mits het minimumtarief gerespecteerd
  * wordt.
  * Indien de prestatie tot na 22 uur of later duurt en de oppas niet
  * overnacht, moet de aanvrager de kinderoppas naar huis
  * begeleiden.
  * De weg naar huis terug na een prestatie wordt door de
  * verzekering gedekt.

Groeit met je mee!